Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
IT perikelen
IT perikelen

Description

IT gerelateerde gebeurtenissen


My Links

Home
My Profile
Weblog Archives
Friends

Vrijwilligers mogen maar zeer beperkt opkomen voor hun recht.

Ruim een jaar heb ik vrijwillig werkzaamheden verricht in het project "gratis computer".

Bij aanvang heb ik aangegeven een gezondheidsprobleem te hebben en dat ik een WSW indicatie heb aangevraagd.

Ooit ben ik uit hobbie begonnen met het bouwen, repareren en installeren van computers.

Vrijwilligers en ROC studenten heb ik begeleid in het repareren en installeren van computers, maar ook het hardware matig testen ervan.

Daarnaast verzorgde ik ook allerlei laagdrempelige en technische workshops.

Vaak heb ik de neiging zaken naar me toe te trekken en soms gaat dat niet goed.

In die situaties heb ik ondersteuning nodig, die zou ik krijgen tijdens werkoverleg.

Een werkneemster van Amfors regelde de afspraken voor dit werkoverleg.

Daarmee begon ook meteen allerlei ellende, omdat afspraken niet werden nagekomen.

In het kort hieronder wat er gebeurde, de namen heb ik weggelaten.

Ergens in augustus 2010 werd er een afspraak gepland voor werkoverleg op een maandagochtend, ik geloof om 10.00uur.

Maar op die ochtend ging de medewerkster met iemand anders in gesprek.

Daar heb ik haar op aangesproken, waarop ik een vervelend antwoord kreeg.

Na afloop van het gesprek met een andere persoon heb ik de medewerkster verteld dat ze met mij een afspraak had en dat ik niet blij was met haar reactie.

Daarop heeft zij haar excuses bij mij aangeboden en meteen een nieuwe afspraak gepland voor dezelfde week en zij zou mij ophalen voor dit overleg.

Deze afspraak was ze in alle drukte vergeten, er werd opnieuw een tijd gepland op vrijdag voor overleg in nog steeds dezelfde week.

Helaas was de medewerkster ook deze afspraak vergeten, daarbij gaf ze aan dat ik dan maar naar haar toe had moeten komen, terwijl zij beloofde me te zullen komen ophalen...

Toen knapte er iets, ik heb mijn ongenoegen ongezouten aan haar verteld en aangegeven het zat te zijn en ik voelde me niet serieus genomen daar had ik niet langer zin in.

Daarna ben ik naar huis gegaan, per mail heb ik aangegeven hoe ik er in sta.

Daarna ben ik vertrokken om te voorkomen dat zaken gaan escaleren.
Ik heb een probleem met slaap apneu, waardoor ik slecht met stress overweg kan.
Er volgde een gesprek bij mij thuis met de betreffende medewerkster en haar direct leidinggevende, dat gesprek zou later met anderen besproken worden.

Op de vraag wat mijn doelstelling is, heb ik aangegeven dat ik graag tijdelijk betaald aan het werk wilde waar ik tot dan toe vrijwillig mijn werk heb gedaan.
Ik had in dat gesprek duidelijk aangegeven dat ik dit graag (tijdelijk) wilde omdat mij eerder al duidelijk gemaakt was dat een dienstverband bij Amfors zo goed als uitgesloten zou zijn vanwege reorganisaties.
Ik wilde graag betaald mijn werkzaamheden doen, totdat ik in het bedrijfsleven geplaatst zou worden als netwerk en systeem beheerder.

Dan zou het vrijwilligerswerk voor mij toch gaan eindigen.
Het (betaalde)werk dient voor mij 2 doelen.
Eenerzijds om mijn CV te vullen, want vrijwillig werk toont de wil om te werken.
Anderzijds als relevante werkervaring.
Maar helaas is vrijwilligerswerk geen relevante werkervaring en om die reden wilde ik juist graag betaald dezelfde werkzaamheden verrichten.
Iemand heeft nu in het gesprek gesuggereerd dat ik een plek binnen Amfors wil.
Dat heb ik kunnen opmaken uit de reactie per email van verschillende mensen.
De reactie was dat (Amfors) mij niet kan bieden waar ik om zou vragen en om die reden wilde men geen gebruik meer maken van mijn diensten.
Daarmee kan alleen gereferereerd zijn naar mijn eerdere verzoek om nu (tijdelijk) betaald te doen op dezelfde plek.
Het mail waarin eerst is aangegeven dat mijn voorstel prima is, heb ik nog steeds.
Mijn vrouw heeft ook vrijwillig werkzaamheden binnen haar kunnen gedaan.
Samen met kennissen gaat ze geregeld ook naar het spelletje bingo dat door het MOB is georganiseerd.

Mijn vrouw had ook een incident met dezelfde medewerkster als ik.
Dit incident escaleert vervolgens, (vermoedelijke aanleiding de eerdere bingo), maar was makkelijk te voorkomen geweest.
Het zet me wel aan het denken.
Medewerkers die veel met allerlei mensen te maken hebben zijn meestal getraind in de omgang met lastige situaties.
Door deze escalatie is mijn vrouw en mijzelf de toegang tot het MOB is ontzegd voor onbepaalde tijd.
Een wel heel makkelijke gelegenheid om je zo te ontdoen van "lastige" mensen.
Het MOB heeft een maatschappelijk ondersteunende functie, waar mensen keuzes krijgen aangeboden en niet opgelegd.
De medewerkster van Amfors heeft als reintegratie consulente de taak om mensen te helpen in het (her)vinden van een plek in de maatschappij.
Mensen schofferen, wegsturen en vervolgens de toegang tot de dienstverlening te ontzeggen hoort daar niet bij.
Deze hele vertoning zegt hiermee veel over hoe er binnen het bedrijfsleven wordt omgegaan met vrijwilligers, in dit geval binnen Amfors..
Zowel het MOB als de betreffende medewerkster hebben zich hiermee meteen van hun slechtste kant laten zien.


Posted: 15:40, 10/11/2010
Comments (0) | Add Comment | Link

Onervaren aan het werk in IT bijna onmogelijk!

Op latere leeftijd in de IT terecht gekomen, vanuit hobbie.
Ooit begonnen als machinebouwer, maar na een auto ongeval ging dat niet meer.
Daarna in de logistiek verder en allerlei transport certificaten behaald.
Na een bedrijfsongeval ging ook dat niet meer.
In 2000 als hoofd van hardware afdeling bij een klein IT bedrijfje begonnen.
Zou een vast dienstverband krijgen en intussen begonnen met de cursus MCSE.

Want ik wist nog maar weinig over data netwerken, ik wilde er meer over weten.
Tussentijds toch wegbezuinigd, daarna ook stoppen met de cursus MCSE2000.
Het CWI kon niet helpen, recessie werd duidelijk merkbaar met snel toenemend aantal werkelozen.
Op aandringen toch tijdens recessie begonnen met cursus ICT onderwijs assistent.
Met half jaar stage was de cursus binnen een jaar succesvol afgerond.
Naderhand bleek certificaat geen waarde te hebben.

Oorzaak:

Opleiding onderwijs assistent is 3 jaar in de schoolbanken.
Door deze fout van CWI 400 cursisten gedupeerd, dus nog steeds geen werk.
Aanbod CWI, een cursus naar keuze waarmee ik aan het werk meende te komen.
Mijn keuze werd MCSE, omdat ik graag in de IT verder wil (zie MCSE in 2000).
Ik ben eerste werkzoekende in Nederland met een cursus door CWI betaald, op voorwaarde dat er een stageplek beschikbaar is waar ik kan leren en werken.

Reintegratie bedrijf Four Star heeft daar zeer goed in bemiddeld.

Begonnen met de cursus in april 2006 bij het doorstartende Tulip computers.
Voorwaarde voor MCSE 2003 is minimaal 2 jaar ervaring met Windows XP.

Bij Tullip werkte men met Windows 2000 netwerken (550 systemen in 3 landen).  

Voorbereiden op het MCSE examen was onmogelijk bij gebrek aan XP netwerk.

Daarnaast was ik netwerk en systeembeheerder en ondersteunde de helpdesk.

In 2008 kwam XP pas op gang in hun netwerk, met sterk verouderde hardware.

Dus moest ik op zoek naar een ander bedrijf.

April 2008 bij Fairbanks terecht gekomen, als 2e lijn helpdesk ondersteuning.

Wegens bezuiniging moest ik het veld in, zonder ruime ervaring lukt dat haast niet.

Het eerste deel examen MCSE succesvol afgerond, maar contract niet verlengd.

Na een half jaar kwam ik bij IT-SL,  om te beginnen voor een half jaar.

Werd gedetacheerd bij Siza dorpgroep in Arnhem, de helpdesk.

Het tweede deel examen MCSE succesvol afgerond, maar contract niet verlengd.

Ook hier werd aangereikt dat er onvoldoende ervaring is met grotere netwerken.

Februari 2009, benaderd door iemand van ComputerFutures voor een vaste baan bij 's Heerenloo, met een maand proef.

Er waren ruim 250 sollicitanten, maar ik werd uitgenodigd voor een eerste gesprek.

Voor het tweede gesprek bleven er nog maar 16 sollicitanten over, ik werd uitgenodigd voor het tweede gesprek en werd aangenomen.

Op 23 maart 2009 sloot ik het MCSA 2003 examen af op 45 jarige leeftijd.

Eind maart kreeg ik te horen toch niet door de proeftijd te zullen komen wegens onvoldoende ervaring in grote en complexe netwerken (15000 systemen).

Daarna werkeloos, eerst WW, daarna naar de bijstand.

Voordat men in de bijstand komt, komt eerst het project "morgen beginnen".

Dit project duurt 3 maanden en begon voor mij bij Amfors.

Halverwege het project van Amfors gewerkt in project "gratis computer" Carefors.

Na afloop van het project "morgen beginnen" nog ruim een jaar vrijwillig gewerkt als ICT coordinator.

Ik ondersteunde vrijwilligers met laagdrempelige en ROC studenten met technische workshops in het repareren en installeren van computers.

Ook was er een workshop voor mensen die meer over de computer wilden weten.

En toch kom ik met al mijn inzet niet aan een betaalde baan.
Sinds kort heb ik nu een WSW indicatie voor 3 jaar.
WSW staat voor Wet Sociale Werkvoorziening en is bedoeld voor mensen met een medische indicatie en bij mij is dat een beperking door slaap apneu.

Hierdoor ben ik onder andere onvoldoende stress bestendig.
Als netwerk en systeembeheerder kan ik gewoon mijn werk doen, op voorwaarde dat er rekening gehouden is met mijn beperkingen.


Posted: 14:54, 8/11/2010
Comments (0) | Add Comment | Link